-   מסוד המנצחים
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

6. , -
  בני אדם נוגים הם, כי סופם רקב
: ., .-, .,
., ., .

akar
.

kard-gor
.-
pol


.
slu


.
sok


.
torp


.:

h, .
h h,
h .

-h h
, h h -,
-
h .

h, -
, h
h .

 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט@Mail.ru