-   מסוד המנצחים
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

9.  אצל כל גוף ניצב
: .-, .,
., .
kard-gor
.-
pol


.
slu


.
sok


.:

... --
: h, ;
,
h .


-h .
h ,
h .

h
-h
,
.

 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט@Mail.ru