-   מסוד המנצחים
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7. :
  תמה אני: עם יש אחד שמח
: .-, .,
., .
kard-gor
.-
pol


.
slu


.
sok


.


:

h :
h.
h :
h.

h

h
h.


 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט@Mail.ru