-   מסוד המנצחים
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2. -  יש ארון וציפוי
: .-, .,
., .
kard-gor


.-
pol


.
slu


.
sok


.

:


hh h.
,
,

h h h h.

,
h h h.
: h
h, .


 

 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט@Mail.ru