-   מסוד המנצחים
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

4. -
  גבר יודע את ישתו בלילות
: .-, .,
., .

kard-gor
.-
pol


.
slu


.
sok


.


:


h h .
h
;
-h.
.

h h
.
h
h h
h h.


 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט@Mail.ru