Previous
Next

Exodus

"Exodus", 1993
Wood, tempera, 50 x 50 cm