Previous
Next

Shulamite

"Shulamite", 1995
Oil on paper, 90 x 68 cm