Previous
Next

Mountains

"Mountains", 1990
Tempera, cardboard 50 x 70 cm