במעלות השיש הלבן

1.   ...
3. C ...
4. ...
5. ...
7. , ...
11. , ...

,    בזכות אם ובנה וירושלים

1. ...
2. , ...
3. - ? - ...
4. ...
5. , ...
6. - ...